top of page

ספריית מידע

מאמרים :

_edited.jpg
 

להתחבר לנתיב הגבוה שלך 

הרפואה הטבעית מאז ומתמיד הייתה הרפואה באמצעותה השתמשו בני האדם על מנת לרפא את עצמם. בכל התרבויות הקדומות היו את אנשי המרפא שלה, שהקדישו את חייהם על מנת ללמוד, לעזור לרפא  ולהעשיר את חוכמת הריפוי של אותה תרבות. במשך אלפי שנים ודורות רבים בהם נאסף ונצבר ידע חשוב זה, והיום ..
Image by Paul Skorupskas
 

איך מחלה הופכת להזדמנות

הרפואה הטבעית מאז ומתמיד הייתה הרפואה באמצעותה השתמשו בני האדם על מנת לרפא את עצמם. בכל התרבויות הקדומות היו את אנשי המרפא שלה, שהקדישו את חייהם על מנת ללמוד, לעזור לרפא  ולהעשיר את חוכמת הריפוי של אותה תרבות. במשך אלפי שנים ודורות רבים בהם נאסף ונצבר ידע חשוב זה, והיום ..
Image by Jeremy Bishop
 

שורשי הרפואה הטבעית

הרפואה הטבעית מאז ומתמיד הייתה הרפואה באמצעותה השתמשו בני האדם על מנת לרפא את עצמם. בכל התרבויות הקדומות היו את אנשי המרפא שלה, שהקדישו את חייהם על מנת ללמוד, לעזור לרפא  ולהעשיר את חוכמת הריפוי של אותה תרבות. במשך אלפי שנים ודורות רבים בהם נאסף ונצבר ידע חשוב זה, והיום ..
מדריך וידיאו.png
 

סדרת ההדרכה- "להשתחרר מהכאב ולרפא את הגוף " בחינם!

ארבעה פרקים של סדרת ההדרכה שבנינו - חושפים את סודות הרפואה הטבעית, שיעזרו לכם להבין איך לשפר את הבריאות שלכם ואיכות החיים שלכם מקצה לקצה...

Female%20yoga%20figure%20in%20a%20transparent%20sphere%2C%20composed%20of%20four%20natural
למה כל כך חשוב לעבור את התהליך הנטורופתי השלם במצב של מחלה כרונית
מחלה כרונית קשורה הרבה פעמים להתנהלות חיים מסוימת, להתנהגות,   לתזונה לקויה, לאורח חיים לקוי, ללחץ, לסדר יום מחליש, לדפוסים מגבילים, לחוסר סיפוק ומימוש עצמי, לרגשות תקועים שהפכו עם הזמן לכאב פיזי, ולצורך לשקם את הגוף הפיזי שנפגע עקב כך...
Image by Nathan Dumlao
למה טיפול רגשי הוא חובה לכל אדם
הרגש שלנו יוצר את מציאות חיינו, העולם הפנימי שלנו משתקף על פני העולם החיצוני שלנו ועל פניי חוויות חיינו, אף אחד לא מלמד אותנו בילדותנו  ולא בבגרותנו, איך להתנהל עם העולם הרגשי שלנו ושהשורש האמיתי של הבריאות תמיד עובר דרך העולם הרגשי שלנו...

bottom of page