top of page
Image by Mohamed Nohassi

למה  מחלה מגיעה
ואיך לרפא אותה

למה מחלה מגיעה ואיך לרפא אותה באופן טבעי?

מחלה לא מגיעה במקרה, היא מגיעה כשמשהו בחיינו יוצא מאיזון,

זו הדרך של הגוף שלנו לאותת לנו על קושי, ועל הצרכים של הגוף והנפש שלנו,

הגוף הוא כמו מפה, כאשר כל איבר  הוא כמו סמל לאותה הבעיה הנחבאת

כשאנחנו מתחילים להקשיב לגוף ולקרוא את הסימנים, להבין את הצרכים של

הגוף והנפש שלנו - אנחנו בדרך הנכונה לריפוי.

כשאנחנו מעניקים לעצמנו את השינוי והטיפול הדרוש,

 זה הופכת להיות דרך חיים חדשה שמשפרת את חיינו בכל הרובדים,

איך עושים את זה?

הדרך לרפא את הגוף באופן טבעי מהשורש עוברת בשיפור הרגלי הבסיס של האדם, כחלק מניהול אורח חיים

מבריא אישי הכולל, תזונה מבריאה, לקיחת צמחים מרפאים, טיפול בגוף, הקשבה פנימה, התייחסות לגורמיים

הנפשיים  והרגשיים וההרגלים שהוציאו את הגוף מאיזון  וטיפול בהם לפי הצורך.

bottom of page